18 stycznia, 2024 * olahola

Whether the disease allows development?

18 stycznia, 2024 * olahola

Czy chorując można się rozwijać?

30 grudnia, 2023 * olahola

Bitter-sweet farewell 2023

30 grudnia, 2023 * olahola

Gorzko – słodkie pożegnanie 2023

12 grudnia, 2023 * olahola

About the consequences of not my mistake, or how to quickly replace a fistula with a catheter

12 grudnia, 2023 * olahola

O konsekwencjach nie mojego błędu, czyli jak szybko wymienić przetokę na cewnik

24 listopada, 2023 * olahola

My first year on dialysis

24 listopada, 2023 * olahola

Mój pierwszy rok na dializach

10 listopada, 2023 * olahola

Will’s statement

10 listopada, 2023 * olahola

Oświadczenie Woli