30 grudnia, 2023 * olahola

Gorzko – słodkie pożegnanie 2023

12 grudnia, 2023 * olahola

About the consequences of not my mistake, or how to quickly replace a fistula with a catheter

12 grudnia, 2023 * olahola

O konsekwencjach nie mojego błędu, czyli jak szybko wymienić przetokę na cewnik

24 listopada, 2023 * olahola

My first year on dialysis

24 listopada, 2023 * olahola

Mój pierwszy rok na dializach

10 listopada, 2023 * olahola

Will’s statement

10 listopada, 2023 * olahola

Oświadczenie Woli

3 listopada, 2023 * olahola

Polish transplantology in numbers

3 listopada, 2023 * olahola

Polska transplantologia w liczbach

27 października, 2023 * olahola

And what’s next?